18.02.2018

KARDINAL PULJIĆ KOD PAPE FRANJE I SURADNIKA

Nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, 16. veljače u Vatikanu primio je Sveti Otac Franjo.

Pročitaj više

01.12.2017

Pravi autoritet

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 5. studenoga 2017.

Pročitaj više

01.12.2017

Papa u Svetoj Marti: Naše crkve su crkve služenja i besplatnosti, a ne supermarketi

Budnost, služenje, besplatnost: tri su riječi koje je papa Franjo naglasio u svojoj jučerašnjoj propovijedi u Domu svete Marte komentirajući dva liturgijska čitanja: prvo iz Knjige o Makabejcima, a drugo iz Evanđelja po Luki, čija je zajednička tema čišće

Pročitaj više

26.11.2017

Papin Angelus: Na kraju našega života bit ćemo suđeni po ljubavi

Ove riječi nikada neće prestati – pogađat će nas u našoj nutrini, zato što nam otkrivaju dokle seže ljubav Božja: sve do toga da se Bog poistovjećuje s nama, ali ne kada smo dobro, kada smo zdravi i sretni, ne, nego kada smo potrebiti.

Pročitaj više